Number of the records: 1  

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

 1. TitleOdhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti : zborník vedeckých štúdií z vedeckej konferencie konanej v rámci vedecko-výskumnej úlohy "Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti" evidovanej na Akadémii Policajného zboru v Bratislave pod č. 164 / Jozef Stieranka (ed.)
  Main entry-action Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti (2013 : Bratislava, Slovensko)
  Another authors Stieranka, Jozef, 1960- (Editor)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope237 s. : il., mapy ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteČást. český text, anglická resumé
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationDaňové úniky a daňová kriminalita je stále aktuálnou a diskutovanou problematikou a aj v dnešnej dobe nesporne patrí medzi veľmi aktuálne témy. Jej aktuálnosť podčiarkuje aj množstvo iniciatív, či už na národnej úrovni alebo na medzinárodnej úrovni, ktoré si dávajú za cieľ bojovať proti daňovým únikom. Politici, ale nielen oni, si uvedomili, že pokiaľ budú vážne výpadky v daňových príjmoch, tak nedokážu zabezpečiť plnenie základných funkcií v štáte v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, bezpečnosti, ako aj v ostatných oblastiach verejného života. Preto je potrebné a nevyhnutné riešiť túto nepriaznivú situáciu a to nielen na úrovni jednotlivých štátov, ale komplexne v rámci globalizovaného nadnárodného ekonomického priestoru. Koordináciu v tejto oblasti požadujú aj predstavitelia Európskeho parlamentu a naliehajú na Európsku komisiu, aby urýchlene prijala efektívne opatrenia na odhaľovanie, predchádzanie a zníženie počtu daňových podvodov, s ťažiskom na daň z pridanej hodnoty ako potenciálne najrizikovejšou daňou.
  Výrazy tezauru daňový trestný čin * trestný čin * boj proti zločinnosti * veřejné finance * policejní spolupráce EU * Slovensko * konferenční sborník
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7380-456-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti (obsah)
  Document kindSborníky
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83932EXH - externí sklad Měšice
  Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Number of the records: 1