Number of the records: 1  

Živitelé a živitelky

 1. TitleŽivitelé a živitelky : reflexe (a) praxe / Hana Maříková (ed.) ; Alena Křížková a Marta Vohlídalová
  Author Křížková, Alena, 1975- (Author)
  Another authors Vohlídalová, Marta, 1981- (Author)
  Maříková, Hana, 1960- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
  Scope303 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Gender sondy 9. svazek
  NoteAnglické resumé. Vydáno ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationŽivitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního či převážně mužského anebo ženského živitelství či spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů. Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění rodičů v rodině i mimo ni. Věnují proto pozornost objasnění vzniku, reprodukce a legitimizace sociálních a genderových nerovností v rodinách s různými modely živitelství a pečovatelství. Analyzují rovněž způsob, jakým se různé modely živitelství promítají a jak zpětně ovlivňují významy přikládané placené a neplacené práci, životním šancím a možnostem uplatnění, volnému času či životní spokojenosti apod.
  Výrazy tezauru živitel rodiny * rovnost mezi muži a ženami * domácnost * rodinný rozpočet * příjem domácnosti
  Klasifikační znaky2806 - Rodina
  ISBN978-80-7419-100-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Živitelé a živitelky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 84975PSS - Poslanecká sněmovna
  Živitelé a živitelky

Number of the records: 1