Number of the records: 1  

Poodhalené tváře anglického práva

 1. TitlePoodhalené tváře anglického práva / Jan Kuklík
  Author Kuklík, Jan, 1967- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
  Scope415 s. : il. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationKniha se zabývá vývojem anglického práva od jeho počátků spojených s anglosaským obdobím až do současnosti. Je rozdělena do čtyř částí a jednotlivých obsahových kapitol. První část se věnuje charakteristice anglického práva, jeho dělení na common law a právo ekvity, všímá si vlivu církevního práva a zejména analyzuje prameny, na nichž je anglické právo tradičně založeno (právní obyčej, precedent, zákony parlamentu a právní knihy). Druhá část analyzuje vývoj anglického parlamentu a ukazuje na něm i vývoj ústavního práva Anglie a poté Velké Británie. Zabývá se jak složením a kompetencemi parlamentu, tak i jeho podílem na vlastní tvorbě práva. Ukazuje, jak se proměňoval vztah mezi panovníkem a parlamentem a kdy se konstituovala tradiční podoba vztahu mezi parlamentem a vládou. Třetí část se poté zabývá vybranými částmi anglického práva jako je trestní právo, law of torts, obchodní právo a právo smluv, sociální zákonodárství a pracovní právo či procesní předpisy (se zaměřením na úlohu soudních writů a poroty). Na nich poté ukazuje jednak některé specifické pojmy a konstrukce vzniklé v anglickém právu, vzájemné ovlivnění práva common law a ekvity či vzájemné působení historické tradice a modernizačních prvků spojených s pojmem reforma práva. To vše je ukázáno na konkrétních případech nejvýznamnějších či nejzajímavějších anglických precedentů. Poslední část poté ukazuje, jakými proměnami prošlo anglické právo po druhé světové válce se zaměřením na ústavní změny a realizaci reformy práva.
  Výrazy tezauru historie práva * filozofie práva * Anglie * Spojené království
  ISBN978-80-7380-441-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83320EXH - externí sklad Měšice
  Poodhalené tváře anglického práva

Number of the records: 1