Number of the records: 1  

Nejisté vyhlídky

 1. TitleNejisté vyhlídky : proměny vědecké profese z genderové perspektivy / Marcela Linková ... [et al.]
  Author Linková, Marcela (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2013
  Scope193 s. ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Studie sv. 92
  NoteAnglické resumé. Další autorky: Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationKniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě a vědkyních, analyzuje početní zastoupení žen v české vědě či přístup k genderovým otázkám v rámci české vědní politiky. Druhá kapitola obrací pozornost ke kariérním plánům začínajících vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Třetí kapitola se zabývá tématem akademické mobility, čtvrtá se věnuje možnostem kombinace vědecké práce a mateřství v ČR, pátá je sondou do prezentace vědkyň a vědců v českém tisku. Šestá kapitola ukazuje vývoj evropských politik genderové rovnosti od konce 90. let do současnosti. Závěrečná kapitola pak shrnuje hlavní zjištění a věnuje se dopadům proměňujícího se charakteru vědecké profese na genderovou rovnost a na profesní vyhlídky žen a mužů ve vědě v České republice.
  Výrazy tezauru vědecký pracovník * rovnost mezi muži a ženami * společenský status
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  2821 - Sociální rámec
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7419-145-9
  978-80-7330-231-3
  Copy count1, currently available 1
  URLNejisté vyhlídky (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83210EXH - externí sklad Měšice
  Nejisté vyhlídky

Number of the records: 1