Number of the records: 1  

Základné práva a slobody v pracovnom práve

 1. TitleZákladné práva a slobody v pracovnom práve / Helena Barancová a kolektív
  Author Barancová, Helena, 1949- (Author)
  PublicationPlzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
  Scope377 s. ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageSlovenština ; Czech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Slovenské monografie
  NoteČást. český text, anglické resumé
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationZákladné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu všetkých ostatných ľudských práv európsky zákonodarca prvýkrát v doterajšom historickom vývoji EÚ výslovne demonštruje, že dôstojnosť človeka je kľúčovou hodnotou v ústavnom a spoločenskom poriadku EÚ. Je hodnotou, základným princípom (zásadou) a súčasne základným právom vybaveným právnym nárokom a vymožiteľným na súde. Základné práva a slobody sa dotýkajú aj oblasti kolektívneho pracovného práva, najmä pokiaľ ide o právo na koaličnú slobodu, právo na štrajk, ako aj právo na informácie tak z teoretických, ako aj z praktických hľadísk, zohľadňujúc judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.
  Výrazy tezauru pracovní právo * pracovní podmínky * práva jednotlivce * lidská práva * sociální klauzule
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7380-422-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83032externí sklad Měšice
  Základné práva a slobody v pracovnom práve

Number of the records: 1