Number of the records: 1  

Životní prostředí

 1. TitleŽivotní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, obnovitelné zdroje, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : nový zákon o ochraně ovzduší účinný od 1.9.2012 : nový chemický zákon : redakční uzávěrka 9.7.2012
  PublicationOstrava : Sagit, [2012]
  Scope656 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition ÚZ : úplné znění č. 912
  NoteNázvové informace z obálky
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationPublikace obsahuje aktuální znění 27 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Publikace byla doplněna o 4 nové zákony: o ochraně ovzduší, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, o ukládání oxidu uhličitého a chemický zákon. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * vodní zdroje * atmosféra * ochrana krajiny * přírodní zdroje * nakládání s odpadem * vliv na životní prostředí * chemický výrobek * geneticky modifikovaný organismus * prevence znečištění * ekologické právo * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7208-935-2
  Copy count1, currently available 1
  URLŽivotní prostředí (Sagit)
  Document kindZákony
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81856EXH - externí sklad Měšice
  Životní prostředí

Number of the records: 1