Number of the records: 1  

Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století

 1. TitleStruktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století / Drahomíra Zajíčková, Jan Vlach, Simona Severová
  Author Zajíčková, Drahomíra (Author)
  Another authors Vlach, Jan
  Severová, Simona (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : VÚPSV, 2010
  Scope56, [28], 8 s. : il. ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. 220 výt.
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationCílem publikace je zhodnotit informace a popsat vztahy o spotřebních vydáních domácností důchodců ve srovnání s domácnostmi zaměstnanců v ČR na mikroúrovni, tj. na základě dat poskytovaných ČSÚ v rámci Statistiky rodinných účtů za období let 2004-2008, zejména: trendy a tendence vývoje vydání domácností důchodců a zaměstnanců; trendy a tendence s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání dle zadaných věkových kohort; vztahy mezi rozložením příjmů do výdajových položek k uspokojení potřeb pro život člověka zbytných a nezbytných. S ohledem na projekci demoČgraČfického vývoje se publikace zabývá rovněž podmínkami zaměstnanosti starších osob v příštích 50 letech. Mapuje klíčové makroekonomické problémy vyššího podílu méně výkonných seniorů na pracovních silách a dopady změn ve struktuře spotřeby na ekonomický vývoj a zajištění sociálního a zdravotního zabezpečení.. The publication aims to evaluate the information and to describe the relations of the consumption expenditures of households of pensioners, compared with households of workers in the CR at the micro level, i.e. on the basis of data provided by the CSO for the period 2004-2008, in particular: trends and tendencies of development of expenditures of households of pensioners and workers; trends and tendencies with a closer look at the evolution of consumption expenditures according to the specified age cohorts; the relationship between the distribution of income to expenditure items to meet the needs of non-essential and necessary for human life. With regard to the demographic projection, the publication also deals with conditions of older people employment in the next 50 years. It is mapping the key macroeconomic issues of higher proportion of less efficient seniors and the impacts of changes in consumption patterns on the economic development and ensuring of social and health insurance.
  Výrazy tezauru spotřeba domácností * příjem domácnosti * zaměstnanec * důchodce * Česká republika * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2026 - Spotřeba
  1626 - Národní účty
  ISBN978-80-7416-082-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století (plný text)
  Document kindStudie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16184EXH - externí sklad Holešovice
  Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.