Number of the records: 1  

Životní prostředí

 1. TitleŽivotní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, GMO, havárie, integrovaná prevence, ekologická újma, právo na informace o životním prostředí, jednotné environmentální stanovisko a další - celkem 31 zákonů : změny zákonů od 1.1.2024, (změny vyhlášené od data redakční uzávěrky) : redakční uzávěrka 27.11.2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope879 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition ÚZ : úplné znění ; číslo: 1558
  NoteNázvové informace z obálky
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationPublikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu; ochrana horninového prostředí; odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami; nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; předcházení a náprava ekologické újmy; ukládání oxidu uhličitého. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * vliv na životní prostředí * atmosféra * zemědělská půda * ochrana půdy * vodní zdroje * důlní produkty * nakládání s odpadem * obalový materiál * chemický výrobek * geneticky modifikovaný organismus * havarijní znečištění * ekologická odpovědnost * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  5211 - Přírodní prostředí
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7488-599-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZákony
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91524PSS - Poslanecká sněmovna
  Životní prostředí

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.