Number of the records: 1  

Rekreační využití konopí

 1. TitleRekreační využití konopí : srovnání existující či připravované regulace umožňující přístup k rekreačnímu využití konopí ve vybraných evropských zemích a posouzení souladu těchto úprav s mezinárodními úmluvami o kontrole drog a právem EU / autor: Markéta Nováková
  Author Nováková, Markéta (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2023
  Scope30 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 06/2023
  NoteNázev z obálky. Na obálce: srpen 2023 (stav ke květnu 2023). Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPráce má za cíl představit obsah a doprovodný výklad závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv OSN a z práva EU týkajících se problematiky nakládání s konopím. Dále jsou popsány i hrozící důsledky v případě porušení těchto závazků. Druhá část práce obsahuje stručný popis současné či připravované právní úpravy umožňující přístup k užívání konopí k rekreačním účelům ve vybraných státech Evropy, konkrétně v Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Španělsku a Švýcarsku. Dále je ve vztahu k těmto připravovaným nebo existujícím právním předpisům nastíněno jejich hodnocení z hlediska toho, zda mohou porušovat mezinárodní závazky těchto zemí a případně i popis toho, jak se k možnému nesouladu staví dané země.
  Výrazy tezauru omamná látka * konopí * právo Evropské unie * mezinárodní právo * Lucembursko * Malta * Německo * Nizozemsko * Španělsko * Švýcarsko
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1231 - Mezinárodní právo
  Copy count1, currently available 1
  URLRekreační využití konopí (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17840PSS - Poslanecká sněmovna

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.