Number of the records: 1  

Zahraniční bojovníci

 1. TitleZahraniční bojovníci / autor: Magdalena Zachová
  Author Zachová, Magdalena (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope29 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 3.264
  NoteNázev z obálky. Na obálce: ve stavu k červenci 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPráce se zabývá tématem zahraničních bojovníků. V první kapitole jsou představeny pojmy „zahraniční bojovník“ a „zahraniční teroristický bojovník“ a také vybrané právní dokumenty a předpisy, které se dané problematiky týkají. Druhá kapitola nastiňuje způsoby, jakými se jednotlivé státy vypořádávají s hrozbami, jež zahraniční bojovníci představují. Zkoumané státy většinou přistupují ke kombinaci preventivních a represivních opatření, k nimž patří nejen např. odebrání občanství a zákaz vycestování do zahraničí, ale také nabídka psychologické podpory a různých programů, které mohou ulehčit navrátivším se zahraničním bojovníkům reintegraci do společnosti.
  Výrazy tezauru žoldnéř * státní občan * terorismus * začlenění do společnosti * Belgie * Dánsko * Francie * Německo * Nizozemsko * Rakousko * Spojené království
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  1231 - Mezinárodní právo
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2826 - Sociální vztahy
  Copy count1, currently available 1
  URLZahraniční bojovníci (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17667Poslanecká sněmovna

Number of the records: 1