Number of the records: 1  

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society

 1. TitleThe process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society : contribution from the XIth Congress of Czech Historians, 13.-15. September 2017 / Aleš Zářický, Lukáš Fasora (edd.)
  Main entry-action Sjezd českých historiků (11. : 2017 : Olomouc, Česko) (Author)
  Another authors Zářický, Aleš, 1973- (Editor)
  Fasora, Lukáš, 1972- (Editor)
  IssueFirst edition
  PublicationOstrava : University of Ostrava ; Brno : Masarykova univerzita, 2018
  Scope226 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Publikace je věnována tématu tvorby a rozvoje sociálních sítí v procesu modernizace společnosti. Základní otázkou k pochopení problematiky propojování a sjednocování v Evropě a ve světě je pochopení vlivu industrializace, masového rozšíření nejrůznějších produktů technické civilizace, které se promítaly do života lidí 19. a 20. století a které ovlivňovaly jejich národní (nadnárodní, příp. nacionální) uskupení a hospodářský a sociální i technický vývoj. Poslední dvě třetiny 19. století umožnily vzniknout skupině velmi dobře technicky teoreticky i prakticky připravených specialistů, kteří jako jedni z prvních přinesli společnosti možnost ulehčení pracovních i životních činností a záležitostí. To vedlo k tomu, že si na ně společnost rychle zvykla a začala je brát za svůj základ a začala je vyhledávat. Myšlenka sítí, vycházející z technologických společností žádaných projektů (dopravní sítě, energetické sítě, radio a telekomunikační sítě, urbanizační sítě, výpočetní, informační a řídicí sítě, ale i sociální sítě různých typů aj.), vyvolávala snahu po zasíťování i v oblasti společensko-vědní. V rámci rozvoje české společnosti od konce 19. století začaly vznikat i vztahy mezi řídicími a výrobními složkami, které rovněž vstupovaly do složitého systému vztahů. Rozkrytí těchto procesů mezi hlavními činiteli daného systému (dané sítě) je předmětem této publikace.
  Výrazy tezauru společenská změna * sociální síť * společenský rozvoj * hospodářský rozvoj * technologická změna * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  1611 - Hospodářská situace
  6411 - Technologie a technické předpisy
  ISBN978-80-210-9171-9
  978-80-7599-047-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90315PSS - Poslanecká sněmovna
  The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.