Number of the records: 1  

Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami

 1. TitleFragmentace krajiny ČR dopravními stavbami : vývoj, současný stav a priority územní ochrany / Vladimír Zýka
  Author Zýka, Vladimír, 1990- (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Academia 2016
  Scope179 stran : ilustrace (některé barevné), mapy ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studentské práce
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationTato práce se zabývá problematikou fragmentace krajiny liniovými stavbami a plošnými změnami krajinného pokryvu v Evropě a v České republice. Vývoj tzv. fragmentační geometrie, kterou tvoří dopravní infrastruktura a urbánní plochy, je podrobně popsán v letech 1920–2020. Na základě dat o silniční síti a zástavbě se v tomto časovém rozmezí hodnotí vývoj míry fragmentace krajiny v České republice. V práci je také zkoumána kvalita současné nefragmentované krajiny, a to doplněním míry fragmentace o hodnotu ekologické integrity (dle Burkharda et al., 2009). Výsledky analýzy mezer vymezují nejcennější oblasti české krajiny, které nejsou pokryty stávajícími zvláště chráněnými územími (NP, CHKO, Natura 2000). Výsledné oblasti jsou navíc porovnány s územním systémem ekologické stability a migračně významným územím pro velké savce.
  Výrazy tezauru územní plánování * inženýrské stavby * dopravní infrastruktura * ekosystém * přirozené prostředí * Česká republika * 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1616 - Regiony a regionální politika
  4806 - Dopravní politika
  5211 - Přírodní prostředí
  ISBN978-80-200-2557-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindDiplomová práce
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27139PSS - Poslanecká sněmovna
  Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami

Number of the records: 1