Number of the records: 1  

Státní moc, politická správa a každodennost

 1. TitleStátní moc, politická správa a každodennost : prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 / Jan Vondráček
  Author Vondráček, Jan, 1985- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021
  Scope239 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition České moderní dějiny ; 12
  Portion of titleProsazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPo zřízení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 byl postupně zaveden přídělový systém na potraviny a jiné zboží, což mělo zásadní dopad na hospodaření místního obyvatelstva. Autor popisuje na příkladu politického okresu Kladno každodenní perspektivu zavádění nových zákonů, oznámení a vládních nařízení, které prováděli úředníci na nejnižší úrovni. K tomuto přehledu vyvinul inovativní postup, jak zpřístupnit chronologické záznamy místní správy pro bádání v oblasti historie každodennosti. Použití vlastního programového vybavení, které bylo vytvořeno speciálně pro práci s tímto typem archivních pramenů, autorovi umožnilo zapracovat všechny přestupky proti platným nařízením v okrese Kladno do digitální databáze a následně je propojit a porovnat s mnoha dalšími zdroji. V této studii jsou viditelné vzájemné vztahy mezi německými a českými aktéry, jakož i jejich manévrovací prostor. Ukázány jsou ale také ekonomické praktiky místního obyvatelstva stejně jako vzájemné procesy osvojování a vyjednávání. Takto zvolený přístup ke zkoumané látce nakonec prokázal, že v protektorátu existoval normativní stát, ve kterém působila celá řada dosud opomíjených či neznámých aktérů podílejících se na zavádění řízeného hospodářství. Na prvním místě se přitom jednalo o české úředníky a jimi obsazené instituce, jako byly okresní úřady, českomoravské svazy a Nejvyšší cenový úřad.
  Výrazy tezauru správní celek * místní orgány státní správy * řízená ekonomika * kontrolní moc * Protektorát Čechy a Morava
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1621 - Hospodářská struktura
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-200-3234-8
  978-80-88304-54-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89880PSS - Poslanecká sněmovna
  Státní moc, politická správa a každodennost

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.