Number of the records: 1  

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

 1. TitleLidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související / Naděžda Šišková
  Author Šišková, Naděžda (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scope314 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationEvropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. V rámci analýzy mechanismu Listiny základních práv EU autorka se zaměřuje, mimo jiné, na nástroje, jež částečně omezují její použití, včetně horizontálních ustanovení, Vysvětlení k Listině a Protokolu č. 30 k Lisabonské smlouvě. Pozornost je rovněž věnována otázkám soudního vymáhání práv chráněných Listinou, včetně možného budoucího vlastního kontrolního mechanismu uvedeného unijního katalogu práv. S ohledem na to, že každý z těchto nástrojů má své značné limity, co se týče rozsahu použití, nebo se vyznačuje právní nedokonalostí, přináší autorka četné návrhy de lege ferenda. Podstatná část práce je věnována soudní doktríně základních práv, vypracované Lucemburským soudem, která stálé zůstává nenahraditelným pramenem lidských práv, dokonce i po přijetí Listiny základních práv EU. Monografie se zaměřuje, mimo jiné, na vztahy mezi judikaturou SDEU na poli lidských práv a praxi ústavních soudů členských států, stejně tak na judikaturu Lucemburského a Štrasburského soudu, a rovněž na poměr mezi judikaturou Soudního dvora a akty jiných mezinárodních organizací. Závěrečné části jsou věnovány analýze evropských nástrojů ochrany sociálních a hospodářských práv, včetně nedávně přijatého Evropského pilíře sociálních práv.
  Výrazy tezauru lidská práva * sociální práva * ekonomická práva * Evropská úmluva o ochraně lidských práv * právo Evropské unie * výklad zákonů ES * Evropská unie
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0806 - Mezinárodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7598-623-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 89829Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 11.01.2024)
  Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Number of the records: 1