Number of the records: 1  

Office for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic

 1. TitleOffice for oversight of funding of parties in Republic of Kosovo and Czech Republic / author: Florent Spahija and Jan Dupák
  Author Spahija, Florent (Author)
  Another authors Dupák, Jan (Author)
  PublicationPrishtina : Kosova Democratic Institute (KDI), [2020]
  Copyright notice date©2020
  Scope30 stran : ilustrace, mapy ; 30 cm
  CountryKosovo
  LanguageEnglish
  NoteStaženo z internetu. Na obálce nad názvem: Instituti demokratik i Kosovés, Transparency International Kosova, Transparency International Česká republika. Na obálce: May 2020, Prishtina/Prague
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationÚřady dohlížející na politické finance v ČR a v Kosovu. Srovnávací analýza řešení dohledových pravomocí v České republice a v Republice Kosovo (RKS). Autoři připravili komparativní analýzu legislativního pozadí a struktury dohledových institucí, které mají na starosti financování politických stran. U nás je to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, v Kosovu Ústřední volební komise, resp. jí ustavený Úřad pro registraci politických stran. Jak už toto stručné představení napovídá, hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v míře nezávislosti na politickém provozu, kterou jsou obdařeny. Zatímco náš ÚDHPSH je etablován jako relativně samostatná jednotka s vlastním rozpočtem a rovnocennými pravomocemi členů volených několika ústavními činiteli, v RKS vykonává dohledové činnosti volební komise, která má na starosti především organizaci voleb a z toho plyne imanentní střet zájmů. Komparativní studie popisuje detaily pravomocí, časté problémy a obtíže ve fungování obou úřadů i pravidla pro pořádání předvolebních kampaní v obou státech. Závěrem doporučuje zavedení systémových opatření v RKS, kde bude kompetence úřadu předmětem legislativních změn. Srovnání institucionálního uchopení politických financí je vzácné, neboť teprve na něm lze založit sdílení dobré praxe, jež může vést k zlepšení situace v jednom každém státě. V našem případě je publikace základním podkladem pro advokační aktivity za zlepšení transparentnosti politických financí v Kosovu, ale v širším kontextu přináší i cenné informace pro ty, kdo se financováním politického provozu zabývají ve střední a východní Evropě. Publikace vznikla v rámci projektu ROBIN podpořeném programem Transition Promotion MZV ČR.
  Výrazy tezauru financování * politická strana * finanční kontrola * Česká republika * Kosovo * komparativní analýza * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  2441 - Rozpočet
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17494Poslanecká sněmovna

Number of the records: 1