Number of the records: 1  

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

 1. TitleÚjma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava / Ondřej Mocek
  Author Mocek, Ondřej, 1987- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxiv, 200 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti na přijetí směrnice Rady ze dne 25. 7. 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (č. 85/374/EHS), kterou je tato oblast plně harmonizována. Druhá, hlavní část publikace je zaměřena na analýzu jednotlivých dílčích otázek tohoto komunitárního (dnes unijního) legislativního textu, a to v kontextu právního řádu České republiky a Francie; byla to totiž právě francouzská transpozice uvedené směrnice a francouzská rozhodovací (soudní) praxe, které byly nejčastěji předmětem relevantních rozhodnutí Soudního dvora
  Výrazy tezauru škoda * uvedení výrobku na trh * vadný výrobek * odpovědnost * ochrana spotřebitele * odpovědnost výrobce * právo Evropské unie * výklad zákonů ES * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2031 - Uvádění na trh
  2026 - Spotřeba
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-7400-816-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89655Poslanecká sněmovna
  Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Number of the records: 1