Number of the records: 1  

"Práce šlechtí!"

 1. Title"Práce šlechtí!" : sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu / Jitka Balcarová
  Author Balcarová, Jitka (Author)
  Another responsib. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových (Publisher)
  PublicationPraha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020
  Scope308 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 6/2020
  Note200 výtisků. Na obálce: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
  Obsahuje bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationKniha přináší na příkladu "pracovní služby" jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení nezaměstnanosti mladých lidí během hospo­dářských krizí nové poznatky o ideovém pro­středí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu. Publikace je koncipována převážně na základě výzkumu primárních pramenů rozličné povahy a je ve­dena úmyslem nabídnout širší odborné i laic­ké veřejnosti pohled na dosud v české histo­riografii opomíjený historický jev, který svou povahou přispíval k zostřující se nacionální situaci meziválečného Československa a spo­luutvářel militantní postoje části jeho němec­kých obyvatel.
  Výrazy tezauru národnostní menšina * hospodářská recese * neplacená práce * sdružení * nacionalismus * vlastenecké hnutí * Sudety * Československo * 30. léta 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1611 - Hospodářská situace
  4406 - Zaměstnanost
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-88018-36-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89441PSS - Poslanecká sněmovna
  "Práce šlechtí!"

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.