Number of the records: 1  

Životní prostředí

 1. TitleŽivotní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma, a další - celkem 28 zákonů : nový zákon o odpadech, nový zákon o výrobncích s ukončenou životností, zásadní změny zákona o obalech a vodního zákona : změny mnoha dalších předpisů : redakční uzávěrka 8.2.2021
  PublicationOstrava : Sagit, [2021]
  Scope816 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition ÚZ : úplné znění ; číslo: 1422
  NoteNázvové informace z obálky
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationV oblasti životního prostředí byly přijaty rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. Novelami byly také dotčeny další zákony: o ochraně zemědělského půdního fondu, o chemických látkách, o vodovodech a kanalizacích, o ochraně ovzduší, o povolenkách na emise skleníkových plynů, o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí a další.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * atmosféra * zemědělská půda * ochrana půdy * vodní zdroje * nerostné zdroje * nakládání s odpadem * vliv na životní prostředí * obalový materiál * chemický výrobek * geneticky modifikovaný organismus * havarijní znečištění * předcházení ekologickým rizikům * ekologická odpovědnost * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  5211 - Přírodní prostředí
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7488-458-0
  Copy count1, currently available 1
  URLŽivotní prostředí (Sagit)
  Document kindZákony
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89356PSS - Poslanecká sněmovna
  Životní prostředí

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.