Number of the records: 1  

Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání

 1. TitleCivilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope17 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 5.393
  NoteNázev z obálky. Na obálce: leden 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se jednak zabývá otázkami široce pojatého přístupu povinného k orgánu vykonávajícímu soudní rozhodnutí, jednak srovnává právní řády Německa, Slovenska, Polska, Anglie a Walesu, Francie, Maďarska a Slovinska z hlediska tamní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V první části dochází k závěru, že je lidským právem povinného právně brojit proti úkonům vykonávajícího orgánu. Zato možnost kontaktovat vykonávající orgán za účelem neformální domluvy je sice důsledek některých unijních předpisů, ty ale nebudou mít procesně-právní dopady. V druhé části lze vysledovat relativní shodu komparovaných úprav výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, co do čisté mzdy jako základu srážek (zatímco rozdíly panují v druzích příjmů, které mohou být předmětem srážek) nebo způsobu určení maximálních srážek. Značné rozdíly jsou ale v míře přísnosti jednotlivých úprav.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * srážky ze mzdy * právo na spravedlnost * přístup k soudu * právo Evropské unie * Francie * Maďarsko * Německo * Polsko * Slovensko * Slovinsko * Spojené království
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  4421 - Práce a mzdy
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1236 - Práva a svobody
  Copy count1, currently available 1
  URLCivilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17314Poslanecká sněmovna

Number of the records: 1