Number of the records: 1  

Development of the information society in the Czech Republic and other EU countries

 1. TitleDevelopment of the information society in the Czech Republic and other EU countries / prepared by Society Development Statistics Department
  Main entry-corp. Český statistický úřad. Odbor statistik rozvoje společnosti (Author)
  PublicationPrague : Czech Statistical Office, 2018
  Scope99 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NoteKód publikace: 062030-18
  AnnotationRozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU. Text této analýzy shrnuje nejzajímavější zjištění týkající se informační společnosti v České republice a v zahraničí. Komentáře zde uvedené reagují z velké části na datový obsah výše uvedené publikace Informační společnost v číslech 2018, ze které přebírá většinu zde použitých grafů. Některé informace však dále rozvíjí. Je zde akcentováno nejen vývojové hledisko (v některých případech začínají řady již od počátku 90. let), ale i snaha o zachycení nejaktuálnějších tendencí ve vysoce proměnlivém a inovativním prostředí ICT. Velký důraz je kladen na srovnání se státy EU. I přes poměrně značnou rozsáhlost předkládané analýzy nemohly být zde zdaleka prezentovány všechny zajímavé pohledy na data, které výše uvedená pravidelná statistická šetření ČSÚ či dostupné administrativní data v této oblasti umožňují (např. regionální pohled či členění dle různých socio-ekonomických skupin obyvatel a domácností – vzdělání, příjem). Tyto údaje lze nalézt na stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_pm
  Výrazy tezauru informační společnost * členský stát EU * komparativní analýza * 1. polovina 21. století
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  ISBN978-80-250-2897-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17131Poslanecká sněmovna
  Development of the information society in the Czech Republic and other EU countries

Number of the records: 1