Number of the records: 1  

Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU

 1. TitleOrganizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU / Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová
  Author Kořánová, Marie (Author)
  Another authors Krinesová, Lenka (Author)
  Magerská, Vítězslava, 1951- (Author)
  Suchomelová, Miriam, 1950- (Author)
  Švehlová, Katarina (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope248, 20 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace popisuje organizaci výkonu posudkové služby v sociální oblasti ve vybraných zemích EU (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie a Velká Británie) se zvláštním zaměřením na propojení a vazby mezi subjekty, které výkon posudkové služby v sociální oblasti provádějí a subjekty, pro které jsou výstupy posudkové služby určeny. Publikace poskytuje ucelenější představu o aktuálních trendech uplatňovaných v zahraničních systémech posudkové služby a to zejména o organizaci posudkové služby; o vymezení posudkových agend a místní příslušnosti; o pravomocech posudkové služby, právech a povinnostech posuzovaných osob a třetích subjektů; o předpisech upravujících činnost posudkové služby, lhůtách pro podání posudku; o opravných prostředcích ve správním řízení, které je možné uplatnit v případě pochybnosti o výsledku posouzení; o možnostech soudního přezkumu, personálním zabezpečení posudkové služby, atd.
  Výrazy tezauru sociální zabezpečení * lékařský posudek * zdravotní systém * Francie * Německo * Polsko * Rakousko * Slovensko * Spojené království
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7416-307-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU (plný text)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  E 16937PSS - Poslanecká sněmovna
  Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU