Number of the records: 1  

Sstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané

 1. TitleSstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané / odemně Bartoloměge Paprockého z Glogolic
  Author Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614 (Author)
  Publicationw Brně : v Bartholomége Albrechta F., 1609
  Scope(:)4, A4-Z4, Aa4-Zz4, Aaa4-Ppp4, Qqq6, Rrr4-Www4 [= cclxxxii] l. ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Latin
  NoteSoupis starých tisků č. 140. Kulturní památka. Varianta: exemplář s erbem a věnováním Janu Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova na (:)1b. Český text gotikou, latinský text antikvou, na tit. l. v renesanční architektonické kompozici dřevořezové erby a věcný název (list signován vpravo dole "16 G.E.Z P. 08"), všechny strany ve čtyřdílných renesančních rámcích, signatury, stránkové kustody, na rubu tit. l. nerámovaný dřevořezový erb Jana Kryštofa Pruskovského, na O2b celostranný slezský znak s erby členů zemského soudu (signováno v rozích "1607 GE ZP"), další erby slezské šlechty většinou v bohatých dřevořezových abstraktních, zoomorfních či figurálních kompozicích: O3b, Y3b, Bb1a, Gg2b (signováno "16 G.E. 08"), Kk2b (signováno V.W.), [Mm4a], Nn3a (signováno V.W.), Pp2b, Qq2b, Rr3b, Tt2b, [Ww4b], Zz1a (signováno "16 G.E. 08"), [Ddd4a], Eee3b (signováno V.W.), Fff3a (signováno "16 G.E. 08"), [Hhh4a], [Mmm4b] (signováno V.W.), Ooo3a, Qqq1a a Rrr1b, na [Rrr3a] celostranný erbovní strom, od fol. [Rrr4a] až do konce další slezské erby zalomené přímo do textu, plné iniciály na ornamen. pozadí, ornamentální linky, renes. viněty. Omyly: Q3 m. Q2; Rr3 m. Rr2 (kustod zde nesouhlasí, jde o přesazbu?), nepotištěno: rub poslední potištěné strany. Modrošedá lepenková vazba z 18. století, na rubu přední předsádky latinské kulaté razítko jindřichohradeckých františkánů, na tit. l. rukou táž provenience
  ContentsObsahuje na (:)1b (= rub tit. l.): Na Erb Wýsoce Vrozeného Pana / Pana Jana Krýsstoffa Pruskowského z Pruskowa a na Pruskowě eč. ...
  SourceZíbrt I. 6036, Knihopis č. 6860 (s odlišnou kolací, bez rozlišení variant, nezaznamenává složku Qqq6), Pumprla I/2 č. 3371 (totéž), Dokoupil s. 23 (ex. se starší variantou, kolace souhlasí s naší). Knihopis č. 6860 tento erb i text popisuje, ale starší variantu nezaznamenává
  AnnotationPolský spisovatel působící v Čechách B. Paprocký z Hlohol (1540-1614) shromáždil ve svém Štambuchu 21 mravněvýchovných rozmlouvání hosta s hospodářem a každé z nich věnoval jednomu z představitelů slezské šlechty. Kniha je také ilustrována velkým počtem jejich erbů. Známe dvě varianty Štambuchu: první má na rubu tit. l. erb a věnování Jiřímu Bedřichovi z Oprštorfu, za jehož hejtmanování byla kniha vytištěna; druhá varianta, která je častější, má na rubu tit. l. erb a věnování Janu Kryštofu Pruskovskému, hejtmanovi nastoupivšímu do úřadu po smrti Jiřího Bedřicha z Oprštorfu
  Výrazy tezauru katolicismus * Slezsko (region) * horní třída * heraldika * teologie
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindStaré tisky
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  D 1177EXHT - externí sklad Měšice - staré tiskyIn-Library Use Only

Number of the records: 1