Number of the records: 1  

Šanc, David

 1. Personal nameŠanc, David
  Biographical NoteMgr., vystudoval sociální a kulturní antropologii na Západočeské univerzitě. Zabývá se problematikou etablování politologie jako vědecké discipliny, výzkumem politických stran a politickou geografií.
  Data source entryNK ČR
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  person

  person

Number of the records: 1