Number of the records: 1  

Faltus, Jozef, 1929-1999

 1. Personal nameFaltus, Jozef, 1929-1999
  Biographical NoteProf., Ing., CSc., publikoval v oblastech: Československo; dějiny ekonomické; ekonomika národní; Německo; r. 1918-1945; vztahy československo-německé; vztahy hospodářské
  Data source entryNK ČR
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (1) - Bibliografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  person

  person

Number of the records: 1