Number of the records: 1  

Buben, Milan Michael, 1946-

 1. Personal nameBuben, Milan Michael, 1946-
  Biographical NotePhDr., vystudoval FF UK, obor anglistika-bohemistika-historie, přes 30 let se soustavně zabývá především heraldikou, ale i dalšími pomocnými vědami historickými, a rovněž dějinami církve, řádů šlechtických rodů a evropských dynastií. V l. 1984-1994 byl předsedou Heraldické společnosti v Praze. Působí na FF UK, je rytířem Suverénního řádu Maltézských rytířů a nositelem rytířského kříže Řádu sv. Stanislava.
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (6) - Encyklopedie
  (9) - Monografie
  (1) - Slovníky naučné speciální
  person

  person

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.