Number of the records: 1  

Kreidl, Martin, 1975-

 1. Personal nameKreidl, Martin, 1975-
  Biographical NoteMgr., vystudoval sociologii na Fakultě soc. věd UK. Od r. 1996 byl členem týmu sociální stratifikace v Sociologickém ústavu AV ČR. Zabývá se především sociální a vzdělanostní mobilitou, sociální spravedlností a politickým chováním.
  Collection kindPersonal names and family names file
  References (9) - Studie
  person

  person

Number of the records: 1