Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Plenární schůze Komitétu pro úpravu řeky Jizery a přítoků v Mladé Boleslavi, v Mladé Boleslavi 25 ledna 1936 v zasedací síni Okresního zastupitelstva

book