Bookmark

Tool for further record proceeding.

book
Seznam úřadů a měřických úředníků státních a samosprávných podle stavu ze dne 1. listopadu 1933

Fejlek, J
book