Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Popis vycházky České lesnické jednoty do revírů: A) části revíru Pašešnického, B) Folmavského, patřících velkostatku král. města Domažlic, C) Pecáckého, patřícího ku velkostatku Koutskému, konané u příležitosti 55. valné hromady v král. městě Plzni dne 10. srpna 1903 Beschreibung der Excursionstour des Böhmischen Forstvereines in die Reviere ... anläßlich der 55. General-Versammlung in der kgl. Stadt Pilsen am 10. August 1903

book