Bookmark

Tool for further record proceeding.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení

Lusková, Daniela
book, ISBN: 978-80-7416-402-6