Bookmark

Tool for further record proceeding.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního ponteciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody

Mertl, Jiří
book, ISBN: 978-80-7416-347-0