Bookmark

Tool for further record proceeding.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017

Kotrusová, Miriam
book, ISBN: 978-80-7416-339-5