Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Zřízení obecní a řád volení v obcích pro království České z dne 16. dubna 1864 se všemi do konce července 1876 vydanými zákony změňovacími a s dodatkem obsahujícím základní pravidla k uspořádání záležitostí obecních z dne 5. března 1862, zákon v příčině uspořádání záležitostí domovských, daný dne 3. prosince 1863 a zákon týkající se úřadů narovnávacích z dne 10. února 1873

book