Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Zborník materiálov zo 16. zasadania ÚV KSČ v dňoch 28. a 29. novembra 1985 a zo zasadania ÚV KSS dňa 3. decembra 1985

book