Bookmark

Tool for further record proceeding.

book

Zborník materiálov z 15. zasadania ÚV KSČ v dňoch 18. a 19. júna 1985 a zo zasadania ÚV KSS dňa 21. júna 1985

book