Bookmark

Tool for further record proceeding.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

Hora, Ondřej
book, ISBN: 978-80-7416-336-4