Basket

  Untick selected:   0
 1. TitleŽivotní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, obnovitelné zdroje, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : nový zákon o ochraně ovzduší účinný od 1.9.2012 : nový chemický zákon : redakční uzávěrka 9.7.2012
  PublicationOstrava : Sagit, [2012]
  Scope656 s. ; 24 cm
  URLŽivotní prostředí (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 81856EXH - externí sklad Měšice
  Životní prostředí

  book