Basket

  Untick selected:   0
 1. TitleŽivotní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, obnovitelné zdroje, ekologická újma : podle stavu k 22.8.2011
  PublicationOstrava : Sagit, [2011]
  Scope640 s. ; 24 cm
  URLŽivotní prostředí (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 80987EXH - externí sklad Měšice
  Životní prostředí

  book