Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordruhá světová válka
  Nedeskriptor Second World War
  Seconde Guerre mondiale
  Zweiter Weltkrieg
  2. SVĚTOVÁ VÁLKA
  Nadřazený deskr. válka
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Antologie
  (1) - Alba
  (3) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (18) - Beletrie
  (5) - Bibliografie
  (157) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (2) - Encyklopedie
  (8) - Eseje
  (7) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (347) - Literatura faktu
  (128) - Memoáry
  (14) - Kolektivní monografie
  (524) - Monografie
  (20) - Obrazová publikace
  (4) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (46) - Projevy
  (26) - Přednášky
  (2) - Průvodce
  (7) - Ročenky - monografie
  (7) - Rozhovory
  (126) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (8) - Seznamy
  (9) - Slovníky naučné speciální
  (91) - Studie
  (4) - Učebnice
  (17) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (3) - Zákony
  (2) - Sebrané spisy
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Periodika
  (1) - Mapy
  (5) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (3) - Komuniké
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - CD-ROM
  (3) - Parlamentní materiály
  (122) - Soubor dokumentů
  (2) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptoretnický spor
  Nedeskriptor ethnic conflict
  conflit interethnique
  Nationalitätenstreit
  ETNICKÉ SRÁŽKY
  INTERETNICKÝ KONFLIKT
  VÁLKA MEZI KMENY
  INTER-ETHNIC CONFLICT
  TRIBAL WAR
  CONFLIT ETHNIQUE
  GUERRE TRIBALE
  STAMMESFEHDE
  Nadřazený deskr. občanská válka
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Cestopisy
  (2) - Eseje
  (3) - Literatura faktu
  (12) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (12) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorjaderná válka
  Nedeskriptor nuclear war
  guerre nucléaire
  Atomkrieg
  NUKLEÁRNÍ VÁLKA
  Nadřazený deskr. válka
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Úvahy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorobčanská válka
  Nedeskriptor civil war
  guerre civile
  Bürgerkrieg
  POVSTÁNÍ
  VZPOURA
  INSURRECTION
  Podřazený deskr. etnický spor
  Nadřazený deskr. politické násilí
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (6) - Biografie
  (1) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (19) - Literatura faktu
  (8) - Memoáry
  (3) - Kolektivní monografie
  (72) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (4) - Staré tisky
  (15) - Studie
  (1) - Učebnice
  (9) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorovdovělá osoba
  Nedeskriptor widowed person
  personne veuve
  verwitwete Person
  VÁLEČNÁ VDOVA
  VDOVA
  VDOVEC
  VDOVSTVÍ
  WAR WIDOW
  WIDOW
  WIDOWER
  WIDOWHOOD
  VEUF
  VEUVAGE
  VEUVE
  VEUVE DE GUERRE
  KRIEGERWITWE
  WITWE
  WITWENSTAND
  WITWER
  Nadřazený deskr. rodinný stav
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorpohraniční válka
  Nedeskriptor border war
  guerre de frontière
  Grenzkrieg
  OZBROJENÁ PROVOKACE
  Nadřazený deskr. válka
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Literatura faktu
  (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorprvní světová válka
  Nedeskriptor First World War
  Première Guerre mondiale
  Erster Weltkrieg
  1. SVĚTOVÁ VÁLKA (1914-1918)
  Nadřazený deskr. válka
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Antologie
  (14) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (33) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (2) - Eseje
  (2) - Fejetony
  (5) - Korespondence
  (50) - Literatura faktu
  (40) - Memoáry
  (9) - Kolektivní monografie
  (324) - Monografie
  (7) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (12) - Projevy
  (36) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (37) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (30) - Studie
  (3) - Učebnice
  (15) - Úvahy
  (7) - Výbor z díla
  (1) - Sbírky zákonů
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (10) - Sebrané spisy
  (11) - Konferenční materiály
  (10) - Mapy
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (11) - Parlamentní materiály
  (68) - Soubor dokumentů
  (4) - Neurčeno
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorstudená válka
  Nedeskriptor cold war
  guerre froide
  kalter Krieg
  ŽELEZNÁ OPONA
  Nadřazený deskr. mír
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Bibliografie
  (8) - Biografie
  (1) - Eseje
  (21) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (5) - Kolektivní monografie
  (67) - Monografie
  (3) - Příručky
  (4) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (11) - Sborníky
  (17) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorválečná oběť
  Nedeskriptor war victim
  victime de guerre
  Kriegsopfer
  OBĚŤ VÁLKY
  Podřazený deskr. deportovaná osoba
  válečný veterán
  válečný zajatec
  civilní oběť
  Nadřazený deskr. 0816 mezinárodní rovnováha
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (8) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (5) - Biografie
  (3) - Eseje
  (9) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (13) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (15) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (4) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorválečná škoda
  Nedeskriptor war damage
  dommage de guerre
  Kriegsschaden
  Nadřazený deskr. mezinárodní konflikt
  MikrotezaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (2) - Memoáry
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (6) - Zákony
  (4) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo