Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordemografická statistika
  Nedeskriptor population statistics
  statistique démographique
  Bevölkerungsstatistik
  POČET OBYVATEL
  POPULAČNÍ STATISTIKA
  DEMOGRAPHIC INDICATOR
  DEMOGRAPHIC STATISTICS
  POPULATION SIZE
  DIMENSION DE LA POPULATION
  INDICATEUR DÉMOGRAPHIQUE
  BEVÖLKERUNGSBESTAND
  BEVÖLKERUNGSZAHL
  Nadřazený deskr. demografický rozbor
  MikrotezaurusMT 2816 demografie a obyvatelstvo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Almanachy
  (3) - Atlasy
  (1) - Encyklopedie
  (20) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (52) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (16) - Studie
  (1) - Mapy
  (279) - Statistiky
  (5) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (3) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptordopravní statistika
  Nedeskriptor transport statistics
  statistique des transports
  Verkehrsstatistik
  STATISTIKA DOPRAVY
  STATISTIKA V DOPRAVĚ
  Nadřazený deskr. dopravní politika
  MikrotezaurusMT 4806 dopravní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorenergetická bilance
  Nedeskriptor energy audit
  bilan énergétique
  Energiebilanz
  ENERGETICKÁ SITUACE
  ENERGETICKÁ STATISTIKA
  ENERGETICKÝ AUDIT
  ENERGY SITUATION
  ENERGY STATISTICS
  SITUATION ÉNERGÉTIQUE
  STATISTIQUE ÉNERGÉTIQUE
  ENERGIELAGE
  ENERGIESTATISTIK
  LAGE AUF DEM ENERGIESEKTOR
  Podřazený deskr. spotřeba energie
  potřeba energie
  dosažitelné zdroje energie
  energetická nabídka
  zásobování energií
  cena energie
  výroba energie
  využití energie
  výkonnost energetiky
  Nadřazený deskr. energetická politika
  MikrotezaurusMT 6606 energetická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (4) - Studie
  (14) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorfinanční statistika
  Nedeskriptor financial statistics
  statistique financière
  Finanzstatistik
  Nadřazený deskr. finanční trh
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Seznamy
  (6) - Statistiky
  (19) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorhospodářská statistika
  Nedeskriptor economic statistics
  statistique économique
  Wirtschaftsstatistik
  EKONOMICKÁ STATISTIKA
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (16) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (45) - Ročenky - monografie
  (1) - Seznamy
  (12) - Studie
  (80) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (19) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorlesnická statistika
  Nedeskriptor forestry statistics
  statistique forestière
  Statistik über die Forstwirtschaft
  LESNÍ STATISTIKA
  FORSTSTATISTIK
  WALDSTATISTIK
  Nadřazený deskr. lesnická ekonomika
  MikrotezaurusMT 5636 lesnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (15) - Ročenky - monografie
  (19) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptormezinárodní statistika
  Nedeskriptor international statistics
  statistique internationale
  internationale Statistik
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Ročenky - monografie
  (14) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptornárodní statistika
  Nedeskriptor national statistics
  statistique nationale
  nationale Statistik
  CELOSTÁTNÍ STATISTIKA
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Almanachy
  (2) - Monografie
  (15) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (177) - Statistiky
  (4) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorobranná statistika
  Nedeskriptor defence statistics
  statistique de défense
  Verteidigungsstatistik
  VOJENSKÁ STATISTIKA
  Nadřazený deskr. obranná politika
  MikrotezaurusMT 0821 obrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptoroficiální statistika
  Nedeskriptor official statistics
  statistique officielle
  amtliche Statistik
  ÚŘEDNÍ STATISTIKA
  Nadřazený deskr. statistika
  MikrotezaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo