Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor4016 právní forma organizací
  Nedeskriptor legal form of organisations
  forme juridique de société
  Rechtsform einer Gesellschaft
  Podřazený deskr. organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorakciová společnost
  Nedeskriptor company with share capital
  société de capitaux
  Kapitalgesellschaft
  KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST
  JOINT STOCK COMPANY
  REGISTERED COMPANY
  SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
  Podřazený deskr. veřejná společnost s ručením omezeným
  investiční společnost
  Nadřazený deskr. komerční firma
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (3) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (19) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (6) - Studie
  (14) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (7) - Statistiky
  (1) - isn
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptordceřiná společnost
  Nedeskriptor subsidiary
  filiale
  Tochtergesellschaft
  SUBSIDIARY COMPANY
  SOCIÉTÉ FILIALE
  TOCHTERFIRMA
  TOCHTERUNTERNEHMEN
  Nadřazený deskr. závod
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordružstvo
  Nedeskriptor cooperative
  coopérative
  Genossenschaft
  DRUŽSTEVNÍ PODNIK
  OBCHODNÍ NEBO VÝROBNÍ DRUŽSTVO
  COOPERATIVE COMPANY
  COOPERATIVE SOCIETY
  WORKERS' COOPERATIVE
  COOPÉRATIVE DE PRODUCTION
  GROUPEMENT COOPÉRATIF
  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
  GENOSSENSCHAFTLICHES UNTERNEHMEN
  KOOPERATIVGESELLSCHAFT
  PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFT
  Podřazený deskr. evropské družstvo
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (7) - Adresáře
  (1) - Almanachy
  (1) - Biografie
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (1) - Eseje
  (1) - Jednací řády
  (5) - Judikáty
  (22) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (4) - Kolektivní monografie
  (65) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (40) - Příručky
  (1) - Projevy
  (11) - Přednášky
  (10) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (24) - Studie
  (14) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (5) - Zákoníky
  (10) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (6) - Statistiky
  (1) - Mikrofiše
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorevropská společnost
  Nedeskriptor European company
  société européenne
  europäische Gesellschaft
  EUROPEAN PUBLIC LIMITED COMPANY
  SOCIÉTÉ ANONYME EUROPÉENNE
  EUROPÄISCHE AKTIENGESELLSCHAFT
  SE
  SOCIETAS EUROPAEA (SE)
  Nadřazený deskr. organizace
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. DeskriptorEvropská společnost pro atomovou energii
  Nedeskriptor EAES
  SEEA
  SEEA
  EAES
  EUROPEAN ATOMIC ENERGY SOCIETY
  SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ÉNERGIE ATOMIQUE
  EUROPÄISCHE KERNENERGIEGESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. evropské organizace
  MikrotezaurusMT 7611 evropská organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorevropské družstvo
  Nedeskriptor European cooperative
  coopérative européenne
  europäische Genossenschaft
  DRUŽSTVO SPOLEČENSTVÍ
  EURODRUŽSTVO
  EUROPEAN COOPERATIVE SOCIETY
  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE
  Nadřazený deskr. družstvo
  MikrotezaurusMT 4016 právní forma organizací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorholdingová společnost
  Nedeskriptor holding company
  holding
  Holding
  HOLDING
  SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE
  SOCIÉTÉ HOLDING
  BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
  DACHGESELLSCHAFT
  HOLDINGGESELLSCHAFT
  Nadřazený deskr. držba akcií
  MikrotezaurusMT 4006 organizace podniku
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorinformační společnost
  Nedeskriptor information society
  société de l'information
  Informationsgesellschaft
  Nadřazený deskr. informační politika
  MikrotezaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (16) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (8) - Studie
  (6) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (10) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo