Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptordružice
  Nedeskriptor satellite
  satellite
  Satellit
  APLIKOVANÁ DRUŽICE
  GEOSTACIONÁRNÍ DRUŽICE
  SATELIT
  TECHNOLOGICKÁ DRUŽICE
  UMĚLÁ DRUŽICE
  VĚDECKÁ DRUŽICE
  VOJENSKÁ DRUŽICE
  ARTIFICIAL SATELLITE
  MAN-MADE SATELLITE
  SATELLITE ARTIFICIEL
  KÜNSTLICHER SATELLIT
  Nadřazený deskr. kosmická loď
  MikrotezaurusMT 4826 letecká a kosmická doprava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorkosmická zbraň
  Nedeskriptor space-based weapons
  arme spatiale
  Weltraumwaffe
  ANTISATELITNÍ SYSTÉM
  VOJENSKÉ KOSMICKÉ PROSTŘEDKY
  ANTI-SATELLITE SYSTEM
  SYSTèME ANTISATELLITE
  ANTISATELLITENWAFFE
  ASAT-SYSTEM
  Nadřazený deskr. zbraně
  MikrotezaurusMT 0821 obrana
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptororgán nebo agentura EU
  Nedeskriptor EU body or agency
  organisme et agence UE
  Einrichtung und Agentur der EU
  AUTONOMNÍ ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ
  DECENTRALIZOVANÉ INSTITUCE ES
  EVROPSKÉ AGENTURY
  EVROPSKÉ MONITOROVACÍ STŘEDISKO
  EVROPSKÉ NADACE
  INSTITUCIONÁLNÍ ORGÁNY ES
  ORGÁN NEBO AGENTURA EVROPSKÉ UNIE
  SPECIALIZOVANÉ AGENTURY ES
  SPECIALIZOVANÉ ORGÁNY ES
  COMMUNITY SERVICE BODY
  EC INSTITUTIONAL BODY
  EC SATELLITE BODY
  EC SPECIALISED BODY
  EUROPEAN MONITORING CENTRE
  EUROPEAN UNION BODY OR AGENCY
  EUROPEAN AGENCY
  EUROPEAN FOUNDATION
  AUTONOMOUS COMMUNITY BODY
  DECENTRALISED COMMUNITY BODY
  SPECIALISED COMMUNITY AGENCY
  AGENCE COMMUNAUTAIRE SPÉCIALISÉE
  AGENCE EUROPÉENNE
  FONDATION EUROPÉENNE
  OBSERVATOIRE EUROPÉEN
  OFFICE INTERINSTITUTIONNEL
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE DE SERVICE
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE DÉCENTRALISÉ
  ORGANISME COMMUNAUTAIRE PERSONNALISÉ
  ORGANISME ET AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE
  ORGANISME INSTITUTIONNEL CE
  ORGANISME SATELLITE CE
  ORGANISME SPÉCIALISÉ CE
  DEZENTRALE EINRICHTUNG DER EU
  DEZENTRALISIERTE EINRICHTUNG DER EU
  EINRICHTUNG UND AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION
  EUROPÄISCHE AGENTUR
  EUROPÄISCHE BEHÖRDE
  EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE
  EUROPÄISCHE STELLE
  EUROPÄISCHE STIFTUNG
  EUROPÄISCHES AMT
  EUROPÄISCHES ZENTRUM
  GEMEINSCHAFTLICHES AMT
  GEMEINSCHAFTSAGENTUR
  INSTITUTIONELLE BEHÖRDE EG
  Podřazený deskr. zásobovací agentura EURATOM
  Statistický úřad ES
  Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek
  společný podnik Euratom
  Evropská asociace pro spolupráci
  Evropská agentura pro životní prostředí
  Cedefop
  Společné výzkumné středisko
  Evropská léková agentura
  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Evropská nadace odborného vzdělávání
  Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
  Překladatelské centrum pro orgány Evropské unie
  Úřad Společenství pro ochranu odrůd rostlin
  Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu
  Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie
  Úřad pro humanitární pomoc Evropského společenství
  Evropský úřad pro boj proti podvodům
  Evropský úřad pro bezpečnost potravin
  Evropská agentura pro rekonstrukci
  Potravinářský a veterinární úřad
  Evropská agentura pro námořní bezpečnost
  Evropská agentura pro leteckou bezpečnost
  Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
  Evropská obranná agentura
  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu chorob
  Evropská agentura pro chemické látky
  Evropská železniční agentura
  Nadřazený deskr. komunitární organizace
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (30) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorsatelitní město
  Nedeskriptor satellite town
  ville satellite
  Satellitenstadt
  SÍDLIŠTNÍ CELEK
  VELKOMĚSTSKÁ ČTVRŤ
  Nadřazený deskr. město
  MikrotezaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Obrazová publikace
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorsatelitní navigace
  Nedeskriptor satellite navigation
  navigation par satellite
  Satellitennavigation
  EVROPSKÝ SYSTÉM SATELITNÍ NAVIGACE
  GALILEO
  GPS
  NAVIGACE POMOCÍ SATELITU
  SATELITNÍ NAVIGAČNÍ A POZIČNÍ SYSTÉM
  GPS
  GALILEO
  NAVIGATION BY SATELLITE
  GALILEO
  GPS
  Nadřazený deskr. inteligentní transportní systém
  MikrotezaurusMT 4811 organizace dopravy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorsatelitní středisko Evropské unie
  Nedeskriptor European Union Satellite Centre
  Centre satellitaire de l'Union européenne
  Satellitenzentrum der Europäischen Union
  EUSC
  EUSC
  CSUE
  EUSC
  Nadřazený deskr. komunitární organizace
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo