Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorekologická odpovědnost
  Nedeskriptor environmental liability
  responsabilité des dommages environnementaux
  Haftung für Umweltschäden
  ENVIRONMNTÁLNÍ ODPOVĚDNOST
  ODPOVĚDNOST ZA EKOLOGICKÉ ŠKODY
  ODPOVĚDNOST ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ
  LIABILITY FOR ECOLOGICAL DAMAGE
  LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE
  LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL HARM
  RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE
  RESPONSABILITÉ POUR LES DÉGÂTS ÉCOLOGIQUES
  RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ÉCOLOGIQUES
  VERANTWORTUNG FÜR UMWELTBEEINTRÄCHTIGUNGEN
  Nadřazený deskr. ekologické právo
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (2) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (7) - Studie
  (2) - Učebnice
  (5) - Zákony
  (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormezinárodní právní odpovědnost
  Nedeskriptor international responsibility
  responsabilité internationale
  völkerrechtliche Verantwortlichkeit
  MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. mezinárodní právo veřejné
  MikrotezaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorministerská odpovědnost
  Nedeskriptor ministerial responsibility
  responsabilité ministérielle
  Ministerverantwortlichkeit
  ODPOVĚDNOST MINISTRA
  ODPOVĚDNOST VLÁDY
  GOVERNMENT RESPONSIBILITY
  RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Směrnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorobčanskoprávní odpovědnost
  Nedeskriptor civil liability
  responsabilité civile
  zivilrechtliche Haftung
  CIVILNÍ ODPOVĚDNOST
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (13) - Monografie
  (11) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (5) - Studie
  (8) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (3) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorodpovědnost
  Nedeskriptor liability
  responsabilité
  Haftung
  PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  ZODPOVĚDNOST
  COLLECTIVE LIABILITY
  LEGAL LIABILITY
  LEGAL RESPONSIBILITY
  RESPONSABILITÉ COLLÉGIALE
  RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
  RESPONSABILITÉ LÉGALE
  GEMEINSCHAFTSHAFTUNG
  GESAMTHAFTUNG
  GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG
  GESETZLICHE HAFTUNG
  SOLIDARHAFTUNG
  Podřazený deskr. škoda
  náhrada škody
  odškodnění
  odpovědnost výrobce
  občanskoprávní odpovědnost
  závazková odpovědnost
  Nadřazený deskr. občanské právo
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (10) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Eseje
  (2) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (11) - Kolektivní monografie
  (52) - Monografie
  (24) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (20) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (7) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorodpovědnost členského státu
  Nedeskriptor liability of the State
  responsabilité de l'État
  Haftung des Staates
  STAATSHAFTUNG
  Nadřazený deskr. komunitární právo - národní právo
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorodpovědnost výrobce
  Nedeskriptor producer's liability
  responsabilité du producteur
  Herstellerhaftung
  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VÝROBKEM
  ODPOVĚDNOST ZA VADY VÝROBKU
  ZÁRUČNÍ DOBA NA VÝROBEK
  ZÁRUKA NA VÝROBEK
  COMMERCIAL GUARANTEE
  PRODUCT LIABILITY
  GARANTIE COMMERCIALE
  RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT
  RESPONSABILITÉ DU PRODUIT
  HAFTUNG DES HERSTELLERS
  KOMMERZIELLE HAFTUNG
  PRODUKTENHAFTUNG
  PRODUKTHAFTUNG
  PRODUZENTENHAFTUNG
  WARENHAFTUNG
  Nadřazený deskr. odpovědnost
  MikrotezaurusMT 1211 občanské právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Judikáty
  (5) - Monografie
  (8) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (4) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (14) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorpojištění zákonné odpovědnosti
  Nedeskriptor third-party insurance
  assurance responsabilité civile
  Haftpflichtversicherung
  ODPOVĚDNOSTNÍ POJIŠTĚNÍ
  POJIŠTĚNÍ POVINNÉHO RUČENÍ
  LIABILITY INSURANCE
  PUBLIC LIABILITY INSURANCE
  Nadřazený deskr. pojištění
  MikrotezaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (3) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorpolitická odpovědnost
  Nedeskriptor political responsibility
  responsabilité politique
  politische Verantwortung
  Nadřazený deskr. politický život
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Biografie
  (3) - Eseje
  (6) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (16) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorrodičovská odpovědnost
  Nedeskriptor parental responsibility
  responsabilité parentale
  elterliche Haftung
  ODPOVĚDNOST RODIČŮ
  ELTERLICHE SORGFALTSPFLICHT
  HAFTUNG DER ELTERN
  Nadřazený deskr. rodinné právo
  MikrotezaurusMT 2806 rodina
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (5) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (17) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  předmětové heslo

  předmětové heslo