Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorCentrum OSN pro regionální rozvoj
  Nedeskriptor UNCRD
  UNCRD
  UNCRD
  CENTRUM OSN PRO ROZVOJ REGIONŮ
  UNCRD
  UNITED NATIONS CENTRE FOR REGIONAL DEVELOPMENT
  CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  ZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG
  Nadřazený deskr. systém OSN
  MikrotezaurusMT 7606 Spojené národy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorEvropský fond pro regionální rozvoj
  Nedeskriptor ERDF
  FEDER
  EFRE
  EFRR
  ERDF
  EC REGIONAL FUND
  ERDF AID
  EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
  CONCOURS DU FEDER
  FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  FONDS RÉGIONAL CE
  EG-REGIONALFONDS
  EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG
  REGIONALFONDS
  Nadřazený deskr. strukturální fondy
  MikrotezaurusMT 1021 komunitární finance
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Příručky
  (1) - Nařízení
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptoroperativní program
  Nedeskriptor operational programme
  programme opérationnel
  operationelles Programm
  OPERATIVNÍ REGIONÁLNÍ PROGRAM
  PROVÁDĚCÍ PROGRAM
  REGIONÁLNÍ PROGRAM ROZVOJE
  REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME
  PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  PROGRAMME OPÉRATIONNEL RÉGIONAL
  OPERATIONELLES REGIONALPROGRAMM
  REGIONALES ENTWICKLUNGSPROGRAMM
  Nadřazený deskr. regionální politika ES
  MikrotezaurusMT 1616 regiony a regionální politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorregionální rozvoj
  Nedeskriptor regional development
  développement régional
  regionale Entwicklung
  ROZVOJ KRAJŮ
  ROZVOJ OBLASTÍ
  Nadřazený deskr. regionální politika
  MikrotezaurusMT 1616 regiony a regionální politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Atlasy
  (7) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (8) - Příručky
  (6) - Sborníky
  (16) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (5) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorrozvojová banka
  Nedeskriptor development bank
  banque de développement
  Entwicklungsbank
  REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ BANKA
  REGIONAL DEVELOPMENT BANK
  BANQUE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  REGIONALE ENTWICKLUNGSBANK
  Podřazený deskr. Africká rozvojová banka
  Meziamerická rozvojová banka
  Evropská banka pro obnovu a rozvoj
  Asijská rozvojová banka
  Středoamerická banka ekonomické integrace
  Karibská rozvojová banka
  Nadřazený deskr. banka
  MikrotezaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo