Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptormasný průmysl
  Nedeskriptor meat processing industry
  industrie de la viande
  Fleischindustrie
  JATKY
  MASNÉ ZÁVODY
  ŘEZNICTVÍ
  CUTTING PREMISES
  CUTTING-UP PREMISES
  SLAUGHTERHOUSE
  ABATTOIR
  ATELIER DE DÉCOUPE
  FLEISCHEREI
  SCHLACHTBETRIEB
  SCHLACHTHAUS
  SCHLACHTHOF
  Nadřazený deskr. potravinářský průmysl
  MikrotezaurusMT 6031 zemědělsko-potravinářský sektor
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorzpracovatelský průmysl
  Nedeskriptor processing industry
  industrie de transformation
  verarbeitende Industrie
  VÝROBNÍ PRŮMYSL
  MANUFACTURING INDUSTRY
  INDUSTRIE MANUFACTURIèRE
  INDUSTRIE TRANSFORMATRICE
  FERTIGUNGSINDUSTRIE
  VERARBEITENDES GEWERBE
  VERARBEITUNGSINDUSTRIE
  VEREDELUNGSINDUSTRIE
  Nadřazený deskr. průmyslová struktura
  MikrotezaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Statistiky
  předmětové heslo

  předmětové heslo