Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptorjazyková diskriminace
  Nedeskriptor linguistic discrimination
  discrimination linguistique
  sprachliche Diskriminierung
  DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ JAZYKA
  JAZYKOVÁ MENŠINA
  LINGVISTICKÁ MENŠINA
  Nadřazený deskr. antidiskriminační politika
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (1) - Projevy
  (3) - Sborníky
  (4) - Studie
  (1) - Dizertační práce
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorjazyková politika
  Nedeskriptor language policy
  politique linguistique
  Sprachpolitik
  JAZYKOVÉ PRÁVO
  JAZYKOVÝ ZÁKON
  SPRACHENPOLITIK
  Nadřazený deskr. jazykověda
  MikrotezaurusMT 3611 humanitní vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (17) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (7) - Studie
  (2) - Zákony
  (1) - Dizertační práce
  (3) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptorjazyková služba ES
  Nedeskriptor EC language service
  cadre linguistique CE
  Sonderlaufbahn Sprachendienst EG
  ZAMĚSTNANEC ES KATEGORIE LA
  EC STAFF IN CATEGORY LA
  PERSONNEL CE DE CATÉGORIE LA
  EG-PERSONAL DER LAUFBAHNGRUPPE LA
  Nadřazený deskr. evropský úředník
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Příručky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptorjazykověda
  Nedeskriptor linguistics
  linguistique
  Sprachwissenschaft
  APLIKOVANÁ LINGVISTIKA
  DĚJINY JAZYKA
  FILOLOGIE
  FONETIKA
  FONOLOGIE
  GRAMATIKA
  JAZYKOZPYT
  LINGVISTIKA
  MATEMATICKÁ LINGVISTIKA
  MLUVNICE
  MORFOLOGIE
  ORTOGRAFIE
  PRAVOPIS
  SÉMANTIKA
  SYNTAX
  GRAMMAR
  LEXICOLOGY
  PHONETICS
  PRONUNCIATION
  SEMANTICS
  GRAMMAIRE
  LEXICOLOGIE
  PHONÉTIQUE
  PRONONCIATION
  SÉMANTIQUE
  ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT
  GRAMMATIK
  LEXIKOLOGIE
  LINGUISTIK
  MORPHOLOGIE
  PHONETIK
  PRAGMALINGUISTIK
  SEMANTIK
  SPRACHFORSCHUNG
  SPRECHTECHNIK
  Podřazený deskr. jazyk
  živý jazyk
  jazyková politika
  Nadřazený deskr. humanitní vědy
  MikrotezaurusMT 3611 humanitní vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (9) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (6) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (7) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (3) - Fejetony
  (1) - Hesláře
  (2) - Korespondence
  (3) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (102) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (6) - Odborné zprávy
  (50) - Příručky
  (7) - Přednášky
  (1) - Průvodce
  (1) - Rozhovory
  (24) - Sborníky
  (7) - Souborné dílo
  (3) - Skripta
  (47) - Slovníky jazykové překladové
  (30) - Slovníky naučné speciální
  (82) - Studie
  (160) - Slovníky jazykové výkladové
  (44) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (4) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorkulturní dědictví
  Nedeskriptor cultural heritage
  patrimoine culturel
  kulturelles Erbe
  JAZYKOVÉ DĚDICTVÍ
  KULTURNÍ PAMÁTKA
  LITERÁRNÍ DĚDICTVÍ
  BIBLIOGRAPHIC HERITAGE
  DOCUMENTARY HERITAGE
  HUMAN HERITAGE
  LINGUISTIC HERITAGE
  LITERARY HERITAGE
  PATRIMOINE BIBLIOGRAPHIQUE
  PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ
  PATRIMOINE DOCUMENTAIRE
  PATRIMOINE LINGUISTIQUE
  PATRIMOINE LITTÉRAIRE
  DOKUMENTARISCHES ERBE
  KULTURBESITZ
  KULTURERBE
  LITERARISCHES ERBE
  LITERATURGUT
  MÜNDLICHE ÜBERLIEFERUNG
  SPRACHGUT
  SPRACHLICHES ERBE
  Podřazený deskr. umělecké dílo
  zvyky a tradice
  stavební památky
  hymna
  vlajka
  kulturní majetek
  obchod s uměním
  památka
  historické místo
  Nadřazený deskr. kulturní politika
  MikrotezaurusMT 2831 kultura a náboženství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (4) - Alba
  (9) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (18) - Encyklopedie
  (6) - Eseje
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (100) - Monografie
  (13) - Obrazová publikace
  (8) - Příručky
  (24) - Průvodce
  (5) - Ročenky - monografie
  (21) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (1) - Mapy
  (3) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - CD-ROM
  (1) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (2) - Vládní materiály
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorvýuka jazyků
  Nedeskriptor language teaching
  enseignement des langues
  Sprachunterricht
  DVOJJAZYČNÁ TŘÍDA
  JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA
  JAZYKOVÁ ŠKOLA
  JAZYKOVÁ TŘÍDA
  JAZYKOVÁ VÝUKA
  JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
  JAZYKOVKA
  JAZYKOVÝ KURS
  ROZŠÍŘENÁ VÝUKA JAZYKŮ
  LINGUISTIC TRAINING
  FORMATION LINGUISTIQUE
  FREMDSPRACHENUNTERRICHT
  SPRACHAUSBILDUNG
  Podřazený deskr. cizí jazyk
  mateřský jazyk
  Nadřazený deskr. všeobecné školství
  MikrotezaurusMT 3211 školství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (3) - Souborné dílo
  (5) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (24) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (5) - Výbor z díla
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo