Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptoraplikace zákona
  Nedeskriptor application of legislation
  application de la loi
  Anwendung des Gesetzes
  IMPLEMENTACE ZÁKONA
  PLATNOST ZÁKONA
  ÚČINNOST ZÁKONA
  UPLATNĚNÍ ZÁKONA
  USKUTEČŇOVÁNÍ ZÁKONA
  VYMEZENÍ ZÁKONA
  APPLICATION OF THE LAW
  DEROGATION FROM THE LAW
  ENFORCEMENT OF THE LAW
  IMPLEMENTATION OF THE LAW
  VALIDITY OF A LAW
  CONFLIT DE LOIS
  DÉROGATION à LA LOI
  EXÉCUTION DE LA LOI
  MISE EN œUVRE DE LA LOI
  VALIDITÉ DE LA LOI
  DURCHFÜHRUNG DES GESETZES
  DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG
  GESETZESABWEICHUNG
  GESETZESKOLLISION
  GÜLTIGKEIT DES GESETZES
  Podřazený deskr. nadřazenost zákona
  Nadřazený deskr. zákon
  MikrotezaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (6) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (5) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Diplomová práce
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptorbankovní právo
  Nedeskriptor law of banking
  droit bancaire
  Bankrecht
  BANKOVNÍ LEGISLATIVA
  BANKOVNÍ ZÁKON
  ZÁKON O BANKÁCH
  BANKING LEGISLATION
  LÉGISLATION BANCAIRE
  BANKENGESETZGEBUNG
  Nadřazený deskr. bankovnictví
  MikrotezaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (11) - Komentované zákony
  (17) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (10) - Studie
  (6) - Učebnice
  (20) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Výzkumné zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorcelní právo
  Nedeskriptor customs regulations
  réglementation douanière
  Zollvorschrift
  CELNÍ LEGISLATIVA
  CELNÍ PŘEDPISY
  CELNÍ ÚPRAVA
  CELNÍ ZÁKON
  COMMUNITY CUSTOMS CODE
  CUSTOMS LEGISLATION
  CUSTOMS TREATMENT
  CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES
  LÉGISLATION DOUANIèRE
  GEMEINSCHAFTLICHER ZOLLKODEX
  ZOLLRECHT
  Podřazený deskr. celní doklad
  clo
  celní formality
  celní delikty
  celní kontrola
  celní hodnota
  svobodné pásmo
  celní dluh
  Nadřazený deskr. 2011 celní politika
  MikrotezaurusMT 2011 celní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (17) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (3) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordaňové právo
  Nedeskriptor tax law
  droit fiscal
  Steuerrecht
  DAŇOVÁ LEGISLATIVA
  DAŇOVÉ PŘEDPISY
  DAŇOVÝ ZÁKON
  TAX LEGISLATION
  TAX REGULATION
  LÉGISLATION FISCALE
  RÉGLEMENTATION FISCALE
  STEUERGESETZGEBUNG
  STEUERRECHTLICHE BESTIMMUNG
  Podřazený deskr. mezinárodní daňové právo
  Nadřazený deskr. fiskální politika
  MikrotezaurusMT 2446 daňová soustava
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (11) - Judikáty
  (49) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (58) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Rejstříky
  (3) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (1) - Staré tisky
  (10) - Studie
  (19) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (87) - Zákony
  (1) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (3) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Deskriptordelegované zákonodárství
  Nedeskriptor delegated legislation
  législation déléguée
  übertragene Gesetzgebungsbefugnis
  PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
  Nadřazený deskr. pravomoc výkonné moci
  MikrotezaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (1) - Vyhlášky
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptordruhotná legislativa
  Nedeskriptor secondary legislation
  droit dérivé
  abgeleitetes Recht
  SEKUNDÁRNÍ LEGISLATIVA
  SEKUNDÁRNÍ PRÁVO
  EC SECONDARY LEGISLATION
  DROIT DÉRIVÉ CE
  ABGELEITETES RECHT EG
  Nadřazený deskr. právo Evropské unie
  MikrotezaurusMT 1011 komunitární právo
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Deskriptorekologické právo
  Nedeskriptor environmental law
  droit de l'environnement
  Umweltrecht
  EKOLOGICKÁ LEGISLATIVA
  EKOLOGICKÉ PŘEDPISY
  EKOLOGICKÉ ZÁKONY
  ENVIRONMENTÁLNÍ PRÁVO
  IMPEL
  SÍŤ IMPEL
  ZÁKONY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  IMPEL NETWORK
  ENVIRONMENTAL LEGISLATION
  ENVIRONMENTAL REGULATIONS
  LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE
  RÉGLEMENTATION DE L'ENVIRONNEMENT
  RÉSEAU IMPEL
  IMPEL-NETZ
  UMWELTSCHUTZVORSCHRIFT
  Podřazený deskr. ekologická norma
  ekologická odpovědnost
  Nadřazený deskr. ekologická politika
  MikrotezaurusMT 5206 ekologická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (14) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (25) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (29) - Příručky
  (12) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (25) - Studie
  (1) - Sylaby
  (35) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (32) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Směrnice
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (5) - Normy
  (7) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptorenergetické právo
  Nedeskriptor energy law
  droit de l'énergie
  Energierecht
  ENERGETICKÁ LEGISLATIVA
  ENERGETICKÉ SMĚRNICE
  ENERGETICKÝ ZÁKON
  ENERGY LEGISLATION
  ENERGY REGULATIONS
  LÉGISLATION DE L'ÉNERGIE
  RÉGLEMENTATION DE L'ÉNERGIE
  ENERGIEVERORDNUNG
  Podřazený deskr. jaderné právo
  Nadřazený deskr. energetická politika
  MikrotezaurusMT 6606 energetická politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (8) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorfarmaceutická legislativa
  Nedeskriptor pharmaceutical legislation
  législation pharmaceutique
  Arzneimittelrecht
  FARMACEUTICKÉ PŘEDPISY
  ZÁKON O LÉČIVECH
  CONTROL OF MEDICINES
  PHARMACEUTICAL REGULATIONS
  CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS
  RÉGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE
  ARZNEIMITTELGESETZ
  ARZNEIMITTELKONTROLLE
  Podřazený deskr. seznam léčiv
  kontrola léčiv
  Nadřazený deskr. organizace zdravotnictví
  MikrotezaurusMT 2841 zdraví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (6) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorfinanční právo
  Nedeskriptor financial legislation
  réglementation financière
  Finanzbestimmung
  FINANČNÍ LEGISLATIVA
  FINANČNÍ ZÁKON
  TRANSACTION REGULATIONS
  DROIT FINANCIER
  LÉGISLATION FINANCIèRE
  RÉGLEMENTATION DES TRANSACTIONS
  FINANZGESETZGEBUNG
  TRANSAKTIONSBESTIMMUNG
  Nadřazený deskr. volný pohyb kapitálu
  MikrotezaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - E-kniha
  (20) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (13) - Studie
  (34) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Sbírky zákonů
  (6) - Zákony
  (1) - Rozpočty
  (1) - CD-ROM
  (1) - Plány
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo