Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptormezinárodní dohoda
  Nedeskriptor international agreement
  accord international
  internationales Abkommen
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVA
  MEZIVLÁDNÍ DOHODA
  PAKT
  GLOBAL AGREEMENT
  INTER-GOVERNMENTAL AGREEMENT
  INTERNATIONAL TREATY
  ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
  ACCORD MONDIAL
  TRAITÉ INTERNATIONAL
  INTERNATIONALER VERTRAG
  WELTWEITES ABKOMMEN
  ZWISCHENSTAATLICHES ABKOMMEN
  Podřazený deskr. rámcová dohoda
  asociační dohoda
  dohoda o spolupráci
  protokol o dohodě
  ratifikace dohody
  hospodářská dohoda
  dvoustranná dohoda
  mnohostranná dohoda
  mezinárodní jednání
  podpis dohody
  přistoupení k dohodě
  náhrada za dohodu
  vypovědění smlouvy
  obnovení dohody
  revize dohody
  ochranná podmínka
  Nadřazený deskr. 0806 mezinárodní politika
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (26) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (3) - Almanachy
  (2) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (10) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (86) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (15) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (5) - Rejstříky
  (35) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (37) - Studie
  (35) - Učebnice
  (1) - Sbírky zákonů
  (5) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (5) - Konferenční materiály
  (6) - Ročenky
  (1) - Mapy
  (3) - Charty
  (75) - Mezinárodní dohody
  (2) - Ústavy
  (29) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (36) - Parlamentní materiály
  (80) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptormezinárodní úmluva OSN
  Nedeskriptor UN international covenant
  pacte international ONU
  internationales Abkommen UNO
  MEZINÁRODNÍ PAKT OSN
  Nadřazený deskr. mezinárodní nástroj
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Deklarace
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (2) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo