Výsledky vyhledávání

 1. Deskriptor3231 informace a zpracování informací
  Nedeskriptor information and information processing
  information et traitement de l'information
  Information und Informationsverarbeitung
  Podřazený deskr. informace
  informační politika
  zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Deskriptor3236 Informatika
  Nedeskriptor information technology and data processing
  informatique et traitement des données
  Informatik
  Podřazený deskr. průmysl informačních technologií
  informatika a průmysl zpracování dat
  datové právo
  zpracování dat
  počítačový systém
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (5) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptoradresné rozšiřování informací
  Nedeskriptor selective dissemination of information
  diffusion sélective d'information
  selektive Informationsverbreitung
  VÝBĚR DAT
  VÝBĚR INFORMACÍ
  SEARCH PROFILE
  SDI
  DSI
  PROFIL DE RECHERCHE D'INFORMATION
  RECHERCHEPROFIL
  Nadřazený deskr. rozšiřování informací
  MikrotezaurusMT 3221 dokumentace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Deskriptordůvěrná informace
  Nedeskriptor confidentiality
  confidentialité
  Vertraulichkeit
  DŮVĚRNÉ SDĚLENÍ
  DŮVĚRNÝ CHARAKTER INFORMACE
  UTAJOVANÁ SKUTEČNOST
  CONFIDENTIAL INFORMATION
  INFORMATION CONFIDENTIELLE
  VERTRAULICHE MITTEILUNG
  Podřazený deskr. státní tajemství
  Nadřazený deskr. zpřístupňování informací
  MikrotezaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Jednací řády
  (1) - Komentované zákony
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Zákony
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. DeskriptorEvropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
  Nedeskriptor ENISA
  ENISA
  ENISA
  ENISA
  EUROPEAN NETWORK AND INFORMATION SECURITY AGENCY
  AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET DE L'INFORMATION
  EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR NETZ- UND INFORMATIONSSICHERHEIT
  Nadřazený deskr. orgán nebo agentura EU
  MikrotezaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. DeskriptorEvropské spotřebitelské informační centrum
  Nedeskriptor European consumer information agency
  Agence européenne d'information des consommateurs
  Europäische Verbraucherinformationsstelle
  SIC
  SPOTŘEBITELSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
  CONSUMER INFORMATION OFFICE
  EUROGUICHET-CONSOMMATEURS
  EUROGUICHET-CONSOMMATEURS
  Nadřazený deskr. informace pro spotřebitele
  MikrotezaurusMT 2026 spotřeba
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. DeskriptorEvropský lesnický informační a komunikační systém
  Nedeskriptor EFICS
  EFICS
  EFICS
  EFICS
  EUROPEAN FORESTRY INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM.
  SYSTèME EUROPÉEN D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION FORESTIèRE
  EUROPÄISCHES INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Nadřazený deskr. evropská lesnická politika
  MikrotezaurusMT 5636 lesnictví
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Deskriptorgeografický informační systém
  Nedeskriptor geographical information system
  système d'information géographique
  geografisches Informationssystem
  GIS
  GIS
  SIG
  GEOGRAPHISCHES INFORMATIONSSYSTEM
  GIS
  Nadřazený deskr. zeměpis
  MikrotezaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (2) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Sborníky
  (1) - Katalogy
  (1) - CD-ROM
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Deskriptorinformace
  Nedeskriptor information
  information
  Information
  INFORMAČNÍ PROSTŘEDEK
  INFORMOVÁNÍ
  SDĚLENÍ
  TECHNICKÁ INFORMACE
  TECHNICKÝ ÚDAJ
  ÚDAJ
  MEANS OF INFORMATION
  TECHNICAL INFORMATION
  INFORMATION TECHNIQUE
  MOYEN D'INFORMATION
  INFORMATIONSMITTEL
  TECHNISCHE INFORMATION
  Podřazený deskr. konzultování informace
  výměna informací
  reprodukování
  informační síť
  informační profese
  informační zdroj
  informační médium
  informační systém
  zobrazení
  Nadřazený deskr. 3231 informace a zpracování informací
  MikrotezaurusMT 3231 informace a zpracování informací
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (12) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (2) - Adresáře
  (2) - Biografie
  (3) - Eseje
  (1) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (11) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (1) - Ročenky - monografie
  (14) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (11) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (7) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  předmětové heslo

  předmětové heslo