Výsledky vyhledávání

 1. DeskriptorEvropská úmluva o ochraně lidských práv
  Nedeskriptor European Convention on Human Rights
  convention européenne des droits de l'homme
  Europäische Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  EVROPSKÁ ÚMLUVA
  EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD
  CEDH
  Nadřazený deskr. evropská konvence
  MikrotezaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (13) - Monografie
  (20) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (5) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Mezinárodní dohody
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. DeskriptorEvropský soud pro lidská práva
  Nedeskriptor European Court of Human Rights
  Cour européenne des droits de l'homme
  Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
  SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA
  ESLP
  COURT OF HUMAN RIGHTS
  COUR DES DROITS DE L'HOMME
  GERICHTSHOF FÜR MENSCHENRECHTE
  Nadřazený deskr. Rada Evropy
  MikrotezaurusMT 7611 evropská organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (7) - Judikáty
  (3) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (27) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (5) - Studie
  (1) - Učebnice
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Deskriptorhnutí za lidská práva
  Nedeskriptor human rights movement
  mouvement pour les droits de l'homme
  Menschenrechtsbewegung
  OBHÁJCE LIDSKÝCH PRÁV
  SDRUŽENÍ ZA LIDSKÁ PRÁVA
  SKUPINA OBHÁJCŮ LIDSKÝCH PRÁV
  HUMAN RIGHTS GROUP
  GROUPE POUR LES DROITS DE L'HOMME
  MENSCHENRECHTSGRUPPE
  Nadřazený deskr. názorové hnutí
  MikrotezaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Eseje
  (3) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Smlouvy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. DeskriptorCharta lidských práv
  Nedeskriptor charter on human rights
  charte des droits de l'homme
  Charta der Menschenrechte
  DEKLARACE PRÁV ČLOVĚKA A OBČANA
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH
  MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY O LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁVECH
  VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
  BILL OF HUMAN RIGHTS
  CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
  DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
  INTERNATIONAL CHARTER ON HUMAN RIGHTS
  CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME
  CONVENTION DES DROITS DE L'HOMME
  DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
  ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE
  INTERNATIONALE CHARTA DER MENSCHENRECHTE
  MENSCHENRECHTSDEKLARATION
  MENSCHENRECHTSKONVENTION
  Podřazený deskr. Africká charta pro lidská práva a práva národů
  Nadřazený deskr. lidská práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (3) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (4) - Deklarace
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (18) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (13) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (8) - Zákony
  (1) - Charty
  (5) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (21) - Ústavy
  (1) - Smlouvy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. DeskriptorKomise pro lidská práva
  Nedeskriptor Commission on Human Rights
  Commission des droits de l'homme
  Menschenrechtskommission
  EVROPSKÁ KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA
  KOMISE PRO LIDSKÁ PRÁVA V EVROPĚ
  EUROPEAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
  COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
  EUROPÄISCHE KOMMISSION FÜR MENSCHENRECHTE
  Nadřazený deskr. Rada Evropy
  MikrotezaurusMT 7611 evropská organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Judikáty
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Studie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Deskriptorlidská práva
  Nedeskriptor human rights
  droits de l'homme
  Menschenrechte
  NEPROMLČITELNÁ PRÁVA
  NEZADATELNÁ PRÁVA
  OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV
  PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
  ATTACK ON HUMAN RIGHTS
  HUMAN RIGHTS VIOLATION
  PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
  ATTEINTE AUX DROITS DE L'HOMME
  PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
  VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME
  BEEINTRÄCHTIGUNG DER MENSCHENRECHTE
  SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE
  VERLETZUNG DER MENSCHENRECHTE
  VERTEIDIGUNG DER MENSCHENRECHTE
  Podřazený deskr. mezinárodní humanitární právo
  ochrana práv a svobod
  Charta lidských práv
  Nadřazený deskr. 1236 práva a svobody
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (11) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Adresáře
  (1) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (1) - Cestopisy
  (8) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (13) - Encyklopedie
  (9) - Eseje
  (11) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (3) - Komentované zákony
  (9) - Literatura faktu
  (4) - Memoáry
  (20) - Kolektivní monografie
  (146) - Monografie
  (26) - Odborné zprávy
  (61) - Příručky
  (3) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (16) - Ročenky - monografie
  (3) - Rozhovory
  (72) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (5) - Skripta
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (49) - Studie
  (22) - Učebnice
  (9) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (6) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (7) - Konferenční materiály
  (6) - Ročenky
  (3) - Charty
  (28) - Mezinárodní dohody
  (2) - Protokoly
  (2) - Směrnice
  (3) - Ústavy
  (3) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (3) - Parlamentní materiály
  (13) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (31) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. DeskriptorMeziamerický soud pro lidská práva
  Nedeskriptor Inter-American Court of Human Rights
  Cour interaméricaine des droits de l'homme
  Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte
  OEA
  Nadřazený deskr. Organizace amerických států
  MikrotezaurusMT 7616 mimoevropské organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (1) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Výroční zprávy
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Deskriptormezinárodní humanitární právo
  Nedeskriptor international human rights law
  droit humanitaire international
  internationales humanitäres Recht
  ŽENEVSKÁ KONVENCE
  GENEVA CONVENTION
  CONVENTION DE GENèVE
  GENFER ABKOMMEN
  Podřazený deskr. válečný zločin
  trestný čin proti lidskosti
  Nadřazený deskr. lidská práva
  MikrotezaurusMT 1236 práva a svobody
  Verze4
  Katal.PAR
  Hesla (4) - Soubor předmětových hesel
  Bibl.záznamy (1) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (7) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (1) - Soubor dokumentů
  předmětové heslo

  předmětové heslo